Store

วงกบประตู วงกบหน้าต่าง

วงกบประตูบานเดี่ยว  ไม้สักใหม่

วงกบไม้สัก ขนาด 80×200  ราคา 900 บาท

วงกบไม้สัก ขนาด 90×200 สอบถามราคา

วงกบไม้สัก ขนาด 100×200 สอบถามราคา

วงกบประตูบานคู่  ไม้สักใหม่

วงกบไม้สัก ขนาด 160×200 สอบถามราคา

วงกบไม้สัก ขนาด 180×200 สอบถามราคา

วงกบไม้สัก ขนาด 200×200 สอบถามราคา

————————

วงกบประตูบานเดี่ยว ไม้แดง

วงกบไม้แดง ขนาด 70×200 สอบถามราคา

วงกบไม้แดง ขนาด 80×200 สอบถามราคา

วงกบไม้แดง ขนาด 90×200 สอบถามราคา

วงกบไม้แดง ขนาด 100×200 สอบถามราคา

วงกบประตู บานคู่ ไม้แดง

วงกบไม้แดง ขนาด 160×200 สอบถามราคา

วงกบไม้แดง ขนาด 180×200 สอบถามราคา

วงกบไม้แดง ขนาด 200×200 สอบถามราคา

 

เข้าชมเพิ่มเติม คลิ๊กที่

สอบถามโทร. 091-8598786 , 095-1583021

คำอธิบาย

วงกบประตู วงกบหน้าต่าง

วงกบประตู วงกบหน้าต่าง

มีให้เลือกทั้งไม้สักอบแห้ง ไม้แดง หรือ ไม้สักเก่า รับผลิตตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ

วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้สัก

วงกบไม้สัก วงกบประตูวงกบหน้าต่าง VK D

ตัวอย่าง วงกบประตูบานเดี่ยว ไม้สัก

วงกบไม้สักอบแห้ง ประตูบานเดี่ยว 90-200 E21

วัตถุดิบสำหรับผลิตวงกบไม้สัก, วงกบไม้สักอบแห้ง

วงกบไม้สักใหม่ E7

วงกบประตู วงกบหน้าต่าง วงกบไม้แดง

วงกบไม้เเดงประตูบานเดี่ยว E10

ตัวอย่าง วงกบประตูบานเปิดชุด 4 ชิ้น ไม้แดง

วงกบไม้แดงประตูบานเปิด4ชิ้น E13

 

เข้าชมเพิ่มเติม คลิ๊กที่

สอบถามโทร. 091-8598786 , 095-1583021