Store

มือจับประตู มือจับไม้สัก

มือจับประตู มือจับไม้สัก

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา  1.2 x สูง  2 x ยาว  8 นิ้ว  ราคาคู่ละ  220   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา  1.5 x สูง  3 x ยาว  9 นิ้ว  ราคาคู่ละ  240   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา    2 x สูง  3 x ยาว 11 นิ้ว  ราคาคู่ละ  420   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา   2 x สูง 3.5 x ยาว 15 นิ้ว  ราคาคู่ละ  600   บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีและค่าจัดส่ง)

คำอธิบาย

มือจับประตู มือจับไม้สัก

มือจับประตู มือจับไม้สัก  มือจับประตูเป็นอีกส่วนสำคัญในการเพิ่มความสวยงามและความสมบูรณ์ของประตูไม้สักในบ้านหรือสถานที่ต่างๆ นอกจากความสวยงาม, มือจับยังเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญในเรื่องความสะดวกในการใช้งานประตู.

มือจับไม้สัก มือจับประตู Door Handles

มือจับประตู มือจับไม้สัก

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา  1.2 x สูง  2 x ยาว  8 นิ้ว  ราคาคู่ละ  220   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา  1.5 x สูง  3 x ยาว  9 นิ้ว  ราคาคู่ละ  240   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา    2 x สูง  3 x ยาว 11 นิ้ว  ราคาคู่ละ  420   บาท

มือจับไม้สัก ขนาด  หนา   2 x สูง 3.5 x ยาว 15 นิ้ว  ราคาคู่ละ  600   บาท

(ราคานี้ยังไม่รวมค่าทำสีและค่าจัดส่ง)

 

มือจับประตู ,มือจับโบราณ,กลอนโบราณไม้สัก

มือจับไม้สักโบราณ กลอนโบราณ ยาว12 นิ้ว

มือจับโบราณ กลอนโบราณ ขนาด 12 นิ้ว  ราคาคู่ละ  600   บาท

เข้าชมเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่

สอบถามโทร. 091-8598786 , 095-1583021