Store

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A55

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม ขนาด 40*200

เกรดB+  สอบถามราคา

ไม้สักเก่า สอบถามราคา

***ยังไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง***

คำอธิบาย

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A55

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A55

มีให้เลือกทั้งไม้สักอบแห้ง เกรด B+ หรือ ไม้สักเก่า รับผลิตตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A55
ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A55