Store

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A3

฿4,100.00

บานเฟี้ยมไม้สักกระจกนิรภัย ขนาด 40*200 ซม.

เกรดB+   บานละ 4,100 บาท (ราคารวมกระจก)

ไม้สักเก่า บานละ 5,600 บาท (ราคารวมกระจก)

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A3

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A3

ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A3
ประตูไม้สักบานเฟี้ยม A3