Store

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169

฿9,700.00

ประตูไม้สักบานเดี่ยว ขนาด 80*200

เกรดB+    9,700 บาท

ไม้สักเก่า 11,200 บาท

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169

มีให้เลือกทั้งไม้สักอบแห้ง เกรด B+ หรือ ไม้สักเก่า รับผลิตตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ

ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169
ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169
ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169
ประตูไม้สักบานเดี่ยว B169