Store

ประตูไม้สักบานคู่ BB111

฿8,500.00

ประตูไม้สักบานคู่กลาง ขนาด 80*200

เกรดB+     8,500 บาท

ไม้สักเก่า  สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

ประตูไม้สักบานคู่ BB111

ประตูไม้สักบานคู่ BB111

ประตูบานคู่ไม้สัก ประตูบ้านไม้สัก BB111.1 80-200, 40-200   B+
ประตูบานคู่ไม้สัก ประตูบ้านไม้สัก BB111.1 80-200, 40-200 B+