Store

ประตูไม้สักบานคู่ BB103

฿11,000.00

ประตูไม้สักบานคู่กลาง ขนาด 80*200

เกรดB+    11,000 บาท

ไม้สักเก่า  สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

คำอธิบาย

ประตูไม้สักบานคู่ BB103

ประตูไม้สักบานคู่ BB103

ประตูบานคู่ไม้สัก ประตูบ้านไม้สัก BB103  80-200  ,40-200   B+  C2
ประตูบานคู่ไม้สัก ประตูบ้านไม้สัก BB103 80-200 ,40-200 B+ C2