Store

ประตูห้องน้ำไม้สัก B125

฿3,700.00

ประตูห้องน้ำไม้สัก B125

฿3,700.00

ประตูห้องน้ำไม้สัก ขนาด 80*200

เกรดB สอบถามราคา

เกรดB+ 3,700 บาท

เกรดA สอบถามราคา

ไม้สักเก่า สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประตูห้องน้ำไม้สัก B125

ประตูห้องน้ำไม้สัก B125

มีให้เลือกทั้งไม้สักอบแห้ง เกรด B+ หรือ ไม้สักเก่า รับผลิตตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ

ประตูบานเดี่ยว ประตูบ้านไม้สัก B125.1
ประตูบานเดี่ยว ประตูบ้านไม้สัก B125.1