Store

ประตูห้องน้ำไม้สัก B123

฿3,500.00

ประตูห้องน้ำไม้สัก B123

฿3,500.00

ประตูห้องน้ำไม้สัก ขนาด 80*200

เกรดB     สอบถามราคา

เกรดB+    3,500 บาท

เกรดA     สอบถามราคา

ไม้สักเก่า สอบถามราคา

**ไม่รวมค่าทำสีและค่าขนส่ง**

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประตูห้องน้ำไม้สัก B123

ประตูห้องน้ำไม้สัก B123

มีให้เลือกทั้งไม้สักอบแห้ง เกรด B+ หรือ ไม้สักเก่า รับผลิตตามแบบ สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามต้องการ

 

ประตูบานเดี่ยว ประตูบ้านไม้สัก B123.2 70-195 B+
ประตูบานเดี่ยว ประตูบ้านไม้สัก B123.2 70-195 B+