ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็ง

ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งไม้สัก

ไม้สัก เป็นไม้เนื้ออ่อนหรือไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบมากในประเทศไทย ลาว พม่า และอินเดีย ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง เนื่องจากมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งยังมีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ลักษณะทางกายภาพ

ไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีเนื้อแน่น ละเอียด แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม้สักมีสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม มักมีลวดลายที่สวยงามเป็นธรรมชาติ ไม้สักมีรูพรุนเล็ก ๆ กระจายอยู่ทั่วเนื้อไม้ ทำให้สามารถระบายอากาศได้ดี ช่วยให้ไม่อับชื้นและก่อให้เกิดเชื้อรา

คุณสมบัติ

ไม้สักมีคุณสมบัติเด่น ๆ ดังนี้

 • แข็งแรงทนทาน ไม้สักเป็นไม้เนื้อแข็งที่มีเนื้อแน่น จึงมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน ไม่ผุง่าย ไม่หักงอ ไม่บิดเบี้ยว
 • มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม้สักสามารถใช้งานได้นานหลายสิบปี จึงคุ้มค่ากับการลงทุน
 • สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไม้สักมีลวดลายที่สวยงามเป็นธรรมชาติ อีกทั้งยังมีสีน้ำตาลอ่อนหรือน้ำตาลเข้ม ที่สามารถเข้ากับการตกแต่งในสไตล์ต่างๆ ได้อย่างลงตัว
 • ระบายอากาศได้ดี ไม้สักเป็นไม้ที่มีรูพรุน จึงสามารถระบายอากาศได้ดี ช่วยให้ไม่อับชื้นและก่อให้เกิดเชื้อรา
 • ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม้สักเป็นไม้ธรรมชาติ จึงไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ไม่ก่อให้เกิดสารพิษตกค้าง
 • ดูแลรักษาง่าย ไม้สักสามารถดูแลรักษาได้ง่าย เพียงขัดเคลือบผิวด้วยน้ำมันชักเงาหรือน้ำยาเคลือบไม้ ก็จะช่วยให้ไม้สักคงความสวยงามและมีอายุการใช้งานยาวนาน

ประโยชน์

ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจสูง นิยมนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

 • งานก่อสร้าง ไม้สักนิยมนำมาใช้ในงานก่อสร้าง เช่น เสา คาน พื้น ฝาผนัง หลังคา เฟอร์นิเจอร์ เรือ เป็นต้น
 • งานแกะสลัก ไม้สักเป็นไม้ที่มีลวดลายสวยงาม จึงนิยมนำมาแกะสลักเป็นงานศิลปะต่างๆ เช่น พระพุทธรูป พระเครื่อง พระพุทธรูป เครื่องประดับ เป็นต้น
 • งานเฟอร์นิเจอร์ ไม้สักเป็นไม้ที่มีความสวยงามและแข็งแรงทนทาน จึงนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง เป็นต้น

การอนุรักษ์

ไม้สักเป็นไม้ที่มีความต้องการสูง แต่ปริมาณไม้สักในธรรมชาติมีน้อยลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่า ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์ไม้สักไว้ โดยแนวทางการอนุรักษ์ไม้สักที่สำคัญ ได้แก่

 • การส่งเสริมการปลูกป่าทดแทน
 • การบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 • การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของไม้สัก

ไม้สักเป็นไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและมีความสำคัญต่อสังคมไทย จึงควรช่วยกันอนุรักษ์ไม้สักไว้ เพื่อประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป

Related posts