เตาอบไม้สัก

เตาอบไม้สัก

เตาอบไม้ เตาอบไม้สักวู๊ดแพร่ ไม้สักอบแห้ง
เตาอบไม้ เตาอบไม้สักวู๊ดแพร่ ไม้สักอบแห้ง
  • ทำให้ไม้แห้งสนิท มีความชื้นเหลืออยู่ประมาณ 8-15% ส่งผลให้ไม้คงรูป
    แข็งแรง ทนทาน และไม่เกิดการบิดงอ
  • ทำให้ไม้มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้ายและใช้งาน
  • ช่วยลดอัตราการดูดซึมความชื้นของไม้ ทำให้ไม้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
โรงงานผลิต ประตูไม้สัก ประตูไม้สัก แพร่
โรงงานผลิต ประตูไม้สัก ประตูไม้สัก แพร่
วัดความชื้น ประตูไม้สัก
วัดความชื้น ประตูไม้สัก

การอบไม้ กับ การตากไม้ให้แห้ง แตกต่างกันมากกับไม้ที่มีความหนา

การตากไม้ จะแห้งแค่เฉพาะผิวภายนอกไม้เท่านั้น ถ้าวัดลงเนื้อไม้จะไม่ค่อยแห้ง

ส่วน การอบไม้ ที่ได้มาตรฐานนั้น ไม้จะแห้งทั่วถึงที่ตรงกลางเนื้อไม้

ซึ่งงานประตูจะใช้ค่าความชื้นไม่เกิน 8-15%ตามตารางการอบไม้  

สามารถเช็ควัดผลการอบแห้งได้ด้วยเครื่องวัดความชื้นไม้ที่ได้มาตรฐาน

จาก U.S.A สั่งนำเข้ามาในราคา35,××× บาท ด้วยกระบวนการเเละขั้นตอนต่างๆ

ในการอบไม้ที่ละเอียดอ่อนนั้นทำให้ต้นทุนในการอบไม้ให้ได้มาตรฐาน

ในเเต่ละครั้งมีต้นทุนค่อนข้างสูงเช่นกัน

หลังจากจัดเรียงไม้เรียบร้อยต้องมีไม้ตัวอย่างที่หนาที่สุดมาวัดค่าความชื้นไม้ก่อนอบ

ได้ค่ามาตั้งการอบไม้ตามตารางการอบแห้งของนักวิชาการ

จากตัวอย่างค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่ก่อนเข้าอบแห้ง

(ความชื้นช่วงที่ 32 – 45 %)

ขั้นตอนการอบไม้สักได้รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภาควิชาวนผลิตภัณฑ์

รศ.ทรงกลด จารุสมบัติ ฟังคลิป คลิ๊กที่นี้คลิปงานไม้

คณะวนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ขั้นตอนการติดตามประเมินผลงานและให้คำแนะนำ 

ค่าที่วัดความชื้นได้จากไม้สักใหม่อบแห้ง

( อ่านค่าที่ Range C สังเกตที่หมุนสีดำได้ค่าความชื้นช่วงที่ 6 – 11 % )

ความชื้นที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

งานประตูจะอยู่ช่วง 8-15 %งานเฟอร์นิเจอร์ 8-12%

จากรูป ไม้สักใหม่วัดได้ประมาณ 7.5 % ไม้สักเก่าประมาณ 9%

เครื่อง RC-1E ใช้วัดค่าความชื้นของไม้อบแห้ง

การปรับปุ่ม Selector  Switch (ลูกบิดสีดำ) เพื่อเช็คค่าความชื้นตามระดับ

เตาอบไม้ของโรงงานวู้ดแพร่ ใช้ไม้ท่อนรวมเป็นเชื้อเพลิงสร้างพลังงานความร้อน และความคุมอุณหภูมิความร้อน ภายในเตาอบด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ
ขั้นตอนการจัดเรียงไม้ก่อนปิดอบ เพื่อให้ไม้สักได้รับความร้อนอย่างทั่งถึง และมีคุณภาพ
ไม้สักทุกชิ้นผ่านการอบแห้งพร้อมใช้งาน
วัตถุดิบพร้อมการผลิต ทั้งไม้สักเก่า และไม้สักอบแห้ง
โรงงานผลิต ประตูไม้สัก วงกบ ไม้พื้น ไม้เพดาน
โรงงานผลิต ประตูไม้สัก วงกบ ไม้พื้น ไม้เพดาน
เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับทำประตูไม้สัก
เครื่องมือ เครื่องจักรสำหรับทำประตูไม้สัก

เข้าดูข้อมูล เตาอบไม้สัก เพิ่มเติม คลิ๊กที่นี้